Reglement mbt privacy, kwaliteit en verantwoordelijkheid.

www.zoeken.com en www.srch4m.com respecteert en beschermt de privacy van het individu die www.zoeken.com en www.srch4m.com's zoekmachine diensten gebruikt. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacy reglement.

Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.

www.zoeken.com en www.srch4m.com kan informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke zoekvraag bewaren. Deze eventueel verkregen informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo zou www.zoeken.com en www.srch4m.com bijvoorbeeld uw IP adres of de taal van uw browser kunnen gebruiken om het resultaat van uw zoek-vraag te beinvloeden.

De sites weergeven als zoekresultaten of sites doorverwezen door www.zoeken.com en www.srch4m.com zijn ontwikkeld door derden buiten www.zoeken.com en www.srch4m.com. Deze andere sites kunnen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen. www.zoeken.com en www.srch4m.com kiest ervoor de zoekresultaten te tonen door middel van een "URL doorverwijzer." Zodra u op deze link of "url-doorverwijzer" klikt komt u terecht op een website, die niet meer onder de verantwoordelijkheid van www.zoeken.com en www.srch4m.com valt.

www.zoeken.com en www.srch4m.com kan informatie over u delen met derden. We maken overigens alleen algemene informatie over onze gebruikers bekend en we delen geen informatie die u persoonlijk identificeren zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Bedenk wel dat we wel specifieke persoonlijke informatie over u zullen verstrekken als dat nodig blijkt in zake een strafrechtelijke zaak zoals bij een huiszoekingsbevel, dagvaarding, verordening of gerechtelijke uitspraak.

Uw toestemming en veranderingen in dit Reglement
Door de www.zoeken.com en www.srch4m.com website te gebruiken, accepteert U de informatie die we hebben uitgelegd in dit beleid. www.zoeken.com en www.srch4m.com mag bepalen of het dit beleid soms verandert. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het gebruiken.

M.b.t. inhoud van het getoonde resultaat van uw zoek-opdracht:
De sites die getoond worden als zoekresultaten zijn ontwikkeld door mensen waarover wij geen invloed kunnen uitoefenen. De zoekresultaten die verschijnen vanuit onze database zijn geïndexeerd door geautomatiseerde zoeken.com programma's en computers, en wij kunnen en zullen deze websites niet controleren voor ze worden opgenomen in de indexen van waaruit de zoekresultaten worden verzameld. Een zoekopdracht kan zoekresultaten en links opleveren naar sites die sommige mensen bezwaarlijk, ongepast, of beledigend vinden. We kunnen niet garanderen dat zoekopdrachten geen onbedoelde of bezwaarlijke inhoud tonen en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een site die opgenomen is in een zoekresultaat of op andere wijze gekoppeld is aan onze programmatuur.
Mocht u grensoverschrijdend gedrag in de vermelding op zoeken.com en srch4m.com constateren, dan kunt u ons dit melden. Vemeld hierbij steeds de gegevens onder het "?" aan het begin van de advertentie evenals de datum en de tijd.
Het opzettelijk in diskrediet brengen van personen, bedrijven of anderen, evenals het opzettelijk misleiden van bezoekers, leidt tot onmiddelijke verwijderen van de advertentie. Bij ernstige en/of veelvuldige misleiding wordt het gehele account incl. alle bijbehorende advertenties verwijderd. Hiervoor aanvaardt www.zoeken.com en www.srch4m.com geen enkele verantwoordelijkheid.

M.b.t. kwaliteit en verantwoordelijkheid:
www.zoeken.com en www.srch4m.com verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid of nadelige gevolgen voor de doeltreffendheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid , operationaliteit of aanbod van informatie of vertoond materiaal in onze zoek-resultaten. www.zoeken.com en www.srch4m.com verwerpt alle verantwoordelijkheid voor het verwijderen, het falen om op te slaan, misbezorging of onjuist getimede bezorging van informatie of materiaal.Tevens verwerpen wij alle verantwoordelijkheid voor welke nadele gevolgen dan ook die veroorzaakt worden door het downloaden of aanspreken van enige informatie of materiaal op het internet via www.zoeken.com en www.srch4m.com.

De www.zoeken.com en www.srch4m.com zoekdiensten worden aangeboden “zoals ze zijn”, zonder enige garanties. Wij wijzen nadrukkelijk en tot de hoogste door de wet toegestane graad alle uitdrukkelijke, impliciete, en statutaire garanties af, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk op eigendomsrechten. www.zoeken.com en www.srch4m.com wijst alle garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid, en prestaties van de zoekdiensten af. www.zoeken.com en www.srch4m.com wijst alle garanties voor enige informatie of advies verkregen via de zoekdienst af. www.zoeken.com en www.srch4m.com wijst alle garanties zowel voor dienst of goederen ontvangen via of geadverteerd op de zoekdienst of ontvangen via enige links aangeboden door de zoekdienst, als voor enige informatie of advies ontvangen via enige links aangeboden in de zoekdienst, af.

U begrijpt en stemt in met het feit dat u materiaal downloadt of op een andere wijze verkrijgt door middel van het gebruik van de www.zoeken.com en www.srch4m.com zoekservices op uw eigen verantwoordelijkheid en risico en dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of het verlies van data als gevolg van de download of de op andere wijze verkregen materialen.

Beperking van verantwoordelijkheid
Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk worden gesteld tegenover een gebruiker vanwege gebruik, misbruik of vertrouwen van de gebruiker van/in onze dienstverlening. Dit zal toegepast worden op een claim hieruit voortkomend, gerelateerd aan deze overeenkomst of een onderwerp dat hiermee te maken heeft, om het herstel van direct, indirect, incidenteel, consequentiele, speciale, voorbeeldige en strafbare schade te voorkomen, of zo een claim wel of niet is gebaseerd op rechtvaardiging, contract, onrecht (inclusief nalatigheid), of anders, (zelfs als ons is geadviseerd over de mogelijkheid van zulke schade. Zulke beperking van verantwoordelijkheid zal toegepast worden, al vloeit de schade voort uit gebruik of misbruik en vertrouwen van en op onze zoekservice, van het niet in staat zijn om onze zoekservice te gebruiken of van de onderbreking, schorting, of beeindiging van onze zoekservice (inclusief zulke schade opgelopen door derde partijen). Deze beperking zal ook met respect worden toegepast op schade, veroorzaakt door andere diensten of goederen, ontvangen door of via adverteerders of ontvangen door verschafte links in onze zoekservice, alsmede door informatie of advies, verkregen door of via adverteerders door ontvangen links. Deze beperking zal ook worden toegepast, zonder beperking, op de kosten van verschafte of vervangende goederen of diensten, verloren baten, of verloren gegevens. Zulke beperking zal verder toegepast worden met betrekking tot de prestatie van onze zoekservice of informatie of koopwaar die verschijnt of is gerelateerd of verwant aan onze zoekservice. Zulke beperking zal toegepast worden niettegenstaande een fout van essentiele gebruik van een beperkte herstel en de volste omvang verschaft door de wet.

Zonder het voorafgaande te beperken kan www.zoeken.com en www.srch4m.com onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties die direkt of indirekt het gevolg zijn van natuurrampen, krachten, of oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder begrepen Internet verstoringen, storing van hardware, storing van telecommunicatie-apparatuur, storing van andere apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onrusten, tekorten aan werk of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, overheidsacties, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, slechte prestaties van derden, of verlies van of storingen aan stroomvoorziening, warmte, licht of airconditioning.


 

 

klant worden | meer informatie | disclaimer | actueel | contact | inloggen |

Tijdelijk eerste advertentie gratis. personen en bedrijven zoeken rechtstreeks vanuit de adresbalk zelf bepalen, wat er wordt getoond geen moeilijk algoritmes